1. Algemeen

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle gegevens die RimoZio verzamelt en verwerkt via www.rimozio.nl.

De persoonsgegevens die via de website van RimoZio worden verzameld, worden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt, tenzij RimoZio hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Cookies en Google Analytics

De website van Rimozio maakt gebruik van cookies. Een cookie was oorspronkelijk een tekstbestandje op de computer van de websitebezoeker. Het was een manier om gegevens op te slaan voor een volgend bezoek aan de website. Het cookiebestand wordt steeds vaker gebruikt om u als gebruiker te herkennen. RimoZio gebruikt functionele cookies en analytische cookies.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van onze website.

Analytische cookies

De analytische cookies gebruiken wij om te analyseren hoe u onze website gebruikt, om de website gebruiksvriendelijker te maken en te optimaliseren. RimoZio maakt gebruik van Google Analytics. Wij hebben de cookies volgens de richtlijnen van de toezichthouder ingesteld, zodat de impact van deze cookies op uw privacy beperkt is. RimoZio heeft Google geen toestemming gegeven om via RimoZio verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Voor het privacy beleid van Google verwijzen wij naar Google policies.

Voor cookies die de kwaliteit of effectiviteit van een website of dienst meten en die weinig of geen gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker is geen toestemming nodig.

2. Persoonsgegevens

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens

RimoZio is in de zin van de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de website van RimoZio. Bij vragen kunt u contact opnemen met:

RimoZio / contactpersoon: Margo Sentjens
Bosstraat 34
6101 NX Echt
Telefoon: 06-28203111
Mail: info@rimozio.nl

Welke gegevens worden verzamelt/verwerkt

RimoZio verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de website en de daarin vermelde diensten. Daarnaast kan RimoZio persoonsgegevens verzamelen of verwerken, omdat u gebruik maakt van onze diensten, zich inschrijft voor een dienst, een document download en/of het vragenformulier (contactformulier) op de website van RimoZio invult.

De gegevens die RimoZio van u kan verwerken zijn:

 • Uw naam;
 • Uw emailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw IP-adres;
 • Uw surfgedrag op onze website.

Voor welke doeleinden worden de gegevens verzamelt/verwerkt

De persoonsgegevens die via de website van RimoZio worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt en zoals die hierboven zijn beschreven.

RimoZio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Telefonisch contact met u op te nemen als u daarom verzoekt;
 • U schriftelijk of per email te kunnen berichten of uw vragen te kunnen beantwoorden;
 • Uw inschrijving of interesse voor een dienst te kunnen verwerken;
 • Het downloaden van een document.

Grondslag voor de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens op grond van de volgende rechtvaardigingsgronden:

 • Toestemming: Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd schriftelijk/per email intrekken;
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten: Wij gebruiken uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten;
 • Gerechtvaardigd belang: Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld het belang van RimoZio een duurzame relatie met u te onderhouden en u onze diensten te kunnen aanbieden of het verbeteren van de effectiviteit van onze diensten door statistische analyses.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

RimoZio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Als er geen diensten aan u worden geleverd, worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een verzoek hiertoe te sturen naar info@rimozio.nl

3. Bescherming van uw gegevens

RimoZio neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijzigingen of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Daartoe maken wij voor de website gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat.

Heeft u desondanks aanwijzingen voor misbruik, neem dan contact met ons op via mail info@rimozio.nl